CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở hiện có 10 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ luôn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ […]
Những yêu cầu cơ bản góp phần tạo điều kiện giúp cho công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao
Căn cứ vào tiêu chí đánh giá cán bộ; công chức; viên chức theo tiêu chí mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá chất […]
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh năm 2020
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công […]
Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định
Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay có 08 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức. Về giới tính: nam giới 02 đồng chí, nữ giới có 06 […]
Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay
Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 và Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy […]
Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các lớp TCLLCT-HC tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các nước phát triển hiện nay đang trở thành một phương pháp hữu hiệu cho một nền giáo dục hiện đại. […]
Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025
Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính […]
Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”
Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh […]
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh nói chung, đội ngũ công chức xã, […]
Tuổi trẻ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Cả cuộc đời Người đã tận dâng, tận hiến cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và […]
1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55512