CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trẻ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ giảng viên các trường […]
Xây dựng tác phong công tác của cán bộ dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác dân vận. Theo Người, để xây dựng tác phong công tác của cán bộ làm công tác dân vận, người […]
Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên các lớp trung cấp LLCT - HC tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: cán bộ "là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. […]
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII được tiến hành từ ngày 01/11/2015 – 02/11/2015, Đại hội đã đề ra 03 khâu đột phá và 06 nhiệm vụ và giải […]
Quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2010 - 2020
Vấn đề lập quy hoạch, sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý, sử dụng đất không chỉ ở một thời điểm mà là một hoạt động chiến […]
Một vài giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên hiện nay
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Tỉnh ủy, với chức năng tổ chức đào tạo, bồi […]
Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ trong giai đoạn hiện nay
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ […]
Nâng cao chất lượng đánh giá việc giảng dạy của đội ngũ giảng viên trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên hiện nay
Đánh giá việc giảng dạy Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính là một trong những hoạt động rất cơ bản trong công tác đào tạo ở các trường chính […]
Công tác thanh tra giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
Công tác thanh tra giáo dục có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Bởi vì, công […]
< 1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46302