CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ TẦM QUAN TRỌNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ TẦM QUAN TRỌNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch tuyên truyền CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2024
Kế hoạch tuyên truyền CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2024
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính Papi trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính Papi trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2023
BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH NĂM 2023
BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH NĂM 2023
1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 52641