CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2018-2022
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2018-2022
Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2023
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2023
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55496