CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
KH tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 khu dân cư mới thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 khu dân cư mới thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Kế hoạch Hoạt động phòng chống các loại dịch bệnh năm 2023
Kế hoạch Hoạt động phòng chống các loại dịch bệnh năm 2023
Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình […]
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN,CCHT và pháo năm 2023
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN,CCHT và pháo năm 2023
Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế h oạch Tổ chức giao lưu, tặng quà thanh niên thị trấn Như Quỳnh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023
Kế hoạch Tổ chức giao lưu, tặng quà thanh niên thị trấn Như Quỳnh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023
1 2
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55538