CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Thông báo công khai kết quả bầu cử trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
hông báo công khai kết quả bầu cử trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
Thông báo kết luận cuộc họp, phân công nhiệm vụ tháng 9-2023 và kết quả đánh giá cán bộ, công chức tháng 9-2023
Thông báo kết luận cuộc họp, phân công nhiệm vụ tháng 9-2023 và kết quả đánh giá cán bộ, công chức tháng 9-2023
Thông báo Lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 của lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND thị trấn Như Quỳnh
Thông báo Lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 của lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND thị trấn Như Quỳnh
Thông báo lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật tháng 9-2023 của lãnh đạo UBND thị trấn
Thông báo lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật tháng 9-2023 của lãnh đạo UBND thị trấn
Thông báo kết luận cuộc họp UBND và phân công nhiệm vụ tháng 4-2023
Thông báo kết luận cuộc họp UBND và phân công nhiệm vụ tháng 4-2023
Thông báo kết luận cuộc họp và phân công nhiệm vụ tháng 3-2023
Thông báo kết luận cuộc họp và phân công nhiệm vụ tháng 3-2023
Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị trấn Như Quỳnh
Thông báo về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị trấn Như Quỳnh
TB phân công lịch trực ngày nghỉ tháng 7 của lãnh đạo UBND thị trấn Như Quỳnh
Thông báo phân công lịch trực ngày nghỉ tháng 7 của lãnh đạo UBND thị trấn Như Quỳnh
Thông báo lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật tháng 5 của lãnh đạo UBND thị trấn Như Quỳnh
Thông báo lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật tháng 5 của lãnh đạo UBND thị trấn Như Quỳnh
1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55544