CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 69   

Những yêu cầu cơ bản góp phần tạo điều kiện giúp cho công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá cán bộ; công chức; viên chức theo tiêu chí mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá chất lượng cán bộ; công chức; viên chức từ ngày 20/8/2020. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công tác đối với công chức; viên chức ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ:
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46276