CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 48   

Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định

Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay có 08 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức. Về giới tính: nam giới 02 đồng chí, nữ giới có 06 đồng chí. Về độ tuổi: từ 30-35 tuổi có 02 đồng chí, từ 36-40 tuổi có 02 đồng chí, từ 41-45 tuổi có 03 đồng chí, từ 55 tuổi trở lên có 01 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: 07 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí cử nhân. Về trình độ lý luận chính trị: 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương trung cấp lý luận chính trị.
Cán bộ giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Hiệu trưởng Trương Duy Tuynh

Trong năm 2020, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo đúng quy định, Điều lệ Đảng, Hướng dẫn s 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng viên của Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.

Trước mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí bí thư chi bộ thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ đến các đảng viên; chuẩn bị nội dung sinh hoạt; dự thảo nghị quyết hoặc dự kiến nội dung của buổi sinh hoạt. Trong các buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư phổ biến Thông tin bản tin nội bộ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng trước, dự kiến nhiệm vụ của tháng

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46315