CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
QĐ ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của UBND thị trấn Như Quỳnh
QĐ ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của UBND thị trấn Như Quỳnh
Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện BHYT toàn dân thị trấn Như Quỳnh
Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện BHYT toàn dân thị trấn Như Quỳnh
QĐ phân công nhiệm vụ và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp làm việc tại thôn phố địa bàn thị trấn Như Quỳnh
QĐ phân công nhiệm vụ và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp làm việc tại thôn […]
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001-2015
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001-2015
QĐ về việc chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2020,2021,2022 sang năm 2023
QĐ về việc chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2020,2021,2022 sang năm 2023
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 52600