CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Thông báo công khai kết quả bầu cử trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
hông báo công khai kết quả bầu cử trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
KH tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 khu dân cư mới thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 khu dân cư mới thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh
Về việc tăng cường một số nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng năm 2023
Về việc tăng cường một số nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng năm 2023
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Công văn về vệc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 "
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2018-2022
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2018-2022
Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
1 2 3 4 5 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55523