CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
QĐ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2023
QĐ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính địa bàn thị […]
KH thực hiện Quyết định số 3047 ngày 29-12-2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về Bộ chỉ số xác định mức độ chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
KH thực hiện Quyết định số 3047 ngày 29-12-2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về Bộ chỉ số xác định mức độ chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch Cải cách hành chính thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch Cải cách hành chính thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Công khai thu phí, lệ phí
Công khai thu phí, lệ phí
Lịch tiếp công dân tại UBND thị trấn Như Quỳnh
Lịch tiếp công dân tại UBND thị trấn Như Quỳnh
Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với UBND thị trấn Như Quỳnh
Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với UBND thị trấn Như Quỳnh
< 1 2 3 4
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46361