CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Lịch tiếp sóng và phát thanh Đài truyền thanh thị trấn Như Quỳnh
Lịch tiếp sóng và phát thanh Đài truyền thanh thị trấn Như Quỳnh
Thông tin về vị trí, chức danh lãnh đạo thị trấn Như Quỳnh
Thông tin về vị trí, chức danh lãnh đạo thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tại thị trấn Như Quỳnh năm 2022
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tại thị trấn Như Quỳnh năm 2022
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tại thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tại thị trấn Như Quỳnh giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch bầu trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch bầu trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Thông báo kết quả bầu trưởng thôn, phố địa bàn thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2022-2025
Thông báo kết quả bầu trưởng thôn, phố địa bàn thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2022-2025
Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên
Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt được, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ […]
< 1 2 3 4
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46406