CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Thị trấn Như Quỳnh tuyên truyền hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên
Thị trấn Như Quỳnh tuyên truyền hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên
Thị trấn Như Quỳnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
Thị trấn Như Quỳnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2023
Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2023
Công văn về việc tuyên truyền các hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên
Công văn số 02 về việc tuyên truyền các hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên
Về việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023
Về việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023
Về việc triển khai Quyết định số 01-2023-QĐ-UBND về đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số CCHC
Về việc triển khai Quyết định số 01-2023-QĐ-UBND về đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số CCHC
Về việc tham gia theo dõi bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo
Về việc tham gia theo dõi bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo
Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử Vneid trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử Vneid trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
< 1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46284