CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính Quý I năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính Quý I năm 2023
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3047 ngày 29-12-2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về Bộ chỉ số xác định mức độ chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3047 ngày 29-12-2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về Bộ chỉ số xác định mức độ chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Như […]
Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023
Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023
Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh trên địa bàn thị trấn Như […]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thị trấn năm 2023
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thị trấn năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính địa bàn […]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thị trấn năm 2023
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thị trấn năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
< 1 2 3 4
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46324