CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  05/02/2024     |  Lượt xem 531   

Kế hoạch tuyên truyền CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh năm 2024

Xem chi tiết tại đây

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 52576