CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  14/10/2023     |  Lượt xem 623   

UBND THỊ TRẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 15/3/2023 UBND thị trấn triển khai thực hiện quy chế hoạt động về chuyển đổi số. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thế Am, bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn, hội nghị diến ra thành công tốt đẹp
 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 65180