CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 46   

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K98 (2020 -2021) với công tác nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TCT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về việc thành lập đoàn nghiên cứu thực tế, Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K98 (2020 -2021) thành phố Hưng Yên tại tỉnh Tuyên Quang gồm: Đồng chí Trần Sông Thương, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm lớp; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lê, Trưởng khoa Lý luận cơ sở; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở.
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46433