CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 37   

Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khóa 2019-2021

Thực hiện Kế hoạch số 403-KH/HVCTKVI ngày 25/6/2021 của Học viện Chính trị khu vực I về việc Tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2020-2021, với yêu cầu Lễ Bế giảng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, sáng ngày 30/6/2021, tại địa chỉ số 103 Bãi Sậy – Thành phố Hưng Yên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lế Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khóa 2019-2021 dưới hình thức trực tuyến.
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46402