CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Kế h oạch Tổ chức giao lưu, tặng quà thanh niên thị trấn Như Quỳnh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023
Kế hoạch Tổ chức giao lưu, tặng quà thanh niên thị trấn Như Quỳnh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình […]
Kế hoạch tuyên truyển, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội truyền thống thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch tuyên truyển, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội truyền thống thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Thông tin về vị trí, chức danh lãnh đạo thị trấn Như Quỳnh
Thông tin về vị trí, chức danh lãnh đạo thị trấn Như Quỳnh
Quy chế phối hợp giữa UBND thị trấn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2019-2024
Quy chế phối hợp giữa UBND thị trấn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2019-2024
Kế hoạch bầu Trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch bầu Trưởng thôn, phố trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2022-2025
Thông báo kết luận cuộc họp và phân công nhiệm vụ tháng 8-2023 và kết quả đánh giá CBCC tháng 7-2023
TB kết luận cuộc họp và phân công nhiệm vụ tháng 8-2023 và kết quả đánh giá CBCC tháng 7-2023
Thông báo phân công lịch trực của lãnh đạo UBND ngày thứ bảy, chủ nhật tháng 8 năm 2023
Thông báo phân công lịch trực của lãnh đạo UBND ngày thứ bảy, chủ nhật tháng 8 năm 2023
Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị trấn Như Quỳnh
Thông báo về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị trấn Như Quỳnh
< 1 2 3 4 5 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46296