CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình […]
Kế hoạch tuyên truyển, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội truyền thống thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch tuyên truyển, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội truyền thống thị trấn Như Quỳnh năm 2023
Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
Kế hoạch bầu Trưởng thôn, phố nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch bầu Trưởng thôn, phố trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2022-2025
< 1 2
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46323