CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  14/06/2023     |  Lượt xem 622   

Tuyên truyền về chuyển đổi số xã

Lãnh đạo chính quyền xã. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổchức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanhnghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Người đứng đầu cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công
nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo môhình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong địa bàn mìnhphụ trách.

Lãnh đạo UBND cấp xã chỉ đạo, lên kế hoạch triển khai chi tiết và chịu trách
nhiệm chính về việc thực hiện các nội dung trong triển khai chuyển đổi số cấp xã. Chủđộng tìm hiểu về các nội dung chuyển đổi số gắn liền với cấp xã, tìm các nội dungchuyển đổi số phù hợp với tình hình, đặc thù kinh tế, xã hội của địa phương. Xác địnhcụ thể “chuyển đổi số cấp xã là một quá trình, không phải là một đích đến” từ đóthường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về chuyển đổi số.

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã với thành phần là các cán bộ, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, giám sát các công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã, thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, cũng như thúc đẩy các nội dung đã triển khai tốt.

Tích cực, chủ động thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công
chức xã để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. Xây dựng báo cáothường xuyên, chi tiết về việc chuyển đổi số của UBND cấp xã phục vụ báo cáo cáccấp, đưa việc thực hiện chuyển đổi số của các cán bộ vào thành nội dung đánh giá thiđua, khen thưởng của cán bộ hàng năm.Phối hợp với các chương trình của huyện, tỉnh/thành phố để nâng cao kiến thức,kỹ năng số cho cán bộ công chức và Lãnh đạo UBND xã, chủ động thực hiện các nộidung trong mô hình thuộc trách nhiệm của chính quyền.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng nhà, từng người dân trong xã hiểu
được ý nghĩa của việc thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã qua các kênhgiao tiếp của UBND cấp xã (hệ thống loa, trang thông tin điện tử, nhóm zalo, v.v...).
Chủ động huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ
trợ, bảo trợ, thí điểm các nội dung mới để xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã(doanh nghiệp công nghệ số, hội, hiệp hội công nghệ thông tin, các doanh nghiệp pháttriển trong xã, ...).

 

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55483