CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  24/11/2022     |  Lượt xem 615   

Thị trấn Như Quỳnh thực hiện nhân rộng mô hình Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Ngày 24/11/2022 Hội LHPN thị trấn tổ chức tuyên truyền thực hiện phân loại rác hữu cơ tại thôn Ngọc Quỳnh

Thị trấn Như Quỳnh, sau khi triển khai làm điểm về mô hình phân loại rác thải 50 hộ tại thôn Ngô Xuyên từ ngày 14/7/2022. Việc thực hiện phân loại đã mang lại hiệu quả cao, cụ thể: Trước đây, rác thải hữu cơ của gia đình để lâu bốc mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi thực hiện xử lý bằng chế phẩm sinh học không có mùi hôi thối, không gây ô nhiễm môi trường. Nước rỉ thu từ rác được hòa loãng đem tưới cho cây trồng, cây phát triển khỏe xanh tốt, tiết kiệm lớn chi phí mua phân bón; phân loại rác thải mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch hơn. Từ hiệu quả mô hình ở thôn Ngô Xuyê, UBND thị trấn chỉ đạo nhân rộng mô hình, giao cho Hội LHPN tuyên truyền thực hiện hỗ trợ 50 thùng và chế phẩm xử lý rác tại các hộ thôn Ngọc Quỳnh. Trong thời gian thực hiện mô hình, Hội phụ nữ thường xuyên đến các hộ gia đình theo dõi, hướng dẫn cách xử lý rác đúng quy trình để mô hình đạt hiệu quả cao.

 Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục triển khai mô hình ra diện rộng, qua đó góp phần xử lý hiệu quả vấn đề rác thải, xây dựng thị trấn Như Quỳnh ngày càng sạch, đẹp, môi trường trong lành.

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 55536