CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  15/01/2022     |  Lượt xem 179   

Quy chế phối hợp giữa UBND thị trấn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2019-2024

Quy chế phối hợp giữa UBND thị trấn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Như Quỳnh nhiệm kỳ 2019-2024

Xem chi tiết tại đây

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 36173