CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2020
Thực hiện kế hoạc kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, ngày 07/9/2020 Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội […]
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Hệ không tập trung K79 (2018 – 2020)
Ngày 26/5/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC hệ không tập trung K79 (2018 - 2020).
Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh năm 2020
Thực hiện kế hoạc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Ngày 25/5/2020 Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội liên […]
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K96 (2020 -2021)
Ngày 22/5/2020, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K96 (2020 -2021).
Hội thảo khoa học cấp trường Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
Ngày 18/5/2020, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh […]
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính hệ không tập trung K82 (2019 – 2020)
Ngày 17/5/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Thành ủy Hưng Yên tổ chức Bế giảng lớp TCLLCT - HC hệ không tập trung K82 (2019 - 2020).
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch covid-19
Thực hiện Chỉ thị 09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch […]
Lớp trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung k74 (2018-2019) tại Yên Mỹ chung tay phòng chống dịch covid-19
Hiện nay, tình hình dịch bênh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành và sự tham gia ủng hộ về vật chất cũng […]
Đại hội chi bộ phòng Tổ chức, Hành chính - Thông tin, Tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐUT ngày 14/01/2020 của Đảng ủy trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về tổ chức Đại hội các chi bộ khoa, phòng tiến tới Đại […]
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K78 (2018 – 2020)
Ngày 03/02/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức Lễ bế giảng lớp TCLLCT - HC Hệ không tập trung K78 […]
< 1 2 3 4 5 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46434